Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 27 Listopad 2016 17:36

Obchody Święta Niepodległości 2016

Podobnie jak cała Polska jak co roku obchodziliśmy razem z jaślanami 11 listopada br. Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnienie  98 rocznicy odzyskania  niepodległości po 123 latach niewoli uważamy zawsze za nasz patriotyczny obowiązek. Zorganizowaliśmy okolicznościowe zebranie członków naszego Klubu oraz wzięliśmy udział w obchodach tego Święta w Jaśle.

Delegacja LOK-KŻR składa kwiaty

Obchody Święta Niepodległości w Jaśle tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele oo. Franciszkanów. Koncelebrze w tej mszy przewodniczył ks. kanonik Zbigniew Irzyk, dziekan dekanatu Jasło Wschód, a homilię wygłosił gwardian jasielskich franciszkanów o. Paweł Sroka.

 

Msza z udziałem uczestników

Uczestnicy uroczystości po mszy, przeszli do miejskiego parku, zatrzymując się po drodze pod tablicami upamiętniającymi Jasielski Oddział Związku Strzeleckiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. W parku miejskim pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Pamięci, po którym kilkadziesiąt delegacji oddało hołd obrońcom Ojczyzny. Historię odzyskania, a właściwie odzyskiwania niepodległości, przypomniał nowo zatwierdzony starosta jasielski Adam Pawluś. Wśród licznych uczestników uroczystości byli parlamentarzyści: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek woj. podkarpackiego Maria Kurowska, przedstawiciele władz powiatu jasielskiego reprezentanci kombatantów, służb mundurowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkół i instytucji. W imieniu KŻR-LOK  kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła także nasza delegacja w składzie z-ca prezesa LOK Stanisław Gierut, prezes KŻR Bronisław Brach i członek Zarządu Krzysztof Czajka.

Przemarsz do parku

 

uczestnicy obchodów

 

Całość uświetniła Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ireneusza Fatygi, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, Jednostka Strzelecka 2091 z zespołu szkół w Trzcinicy oraz harcerze z Hufca w Jaśle.

W dniu 8. Listopada br odbyliśmy zebranie ogólne członków KŻR-LOK na którym uczczono rocznicę Święta Niepodległości refleksyjnym  wystąpieniem prezesa KŻR oraz dyskusją.

Program zebrania obejmował informację Prezesa o działalności Klubu  za okres od  I do X 2016,okolicznościowy referat nt Rocznicy  Odzyskania Niepodległości, przyjęcie do Klubu dwóch nowych członków i wręczenie legitymacji, dyskusja nt Rocznicy Odzyskania Niepodległości a także działalności klubowej z uwzględnieniem problematyki strzelectwa oraz  zebranie składek

Oto  refleksje o  Rocznicy   Odzyskania Niepodległości  Prezesa Bronisława Bracha:

W listopadzie 1918 roku po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Jak wyglądała walka o wolność pod koniec I wojny światowej? Jakie znaczenie dla Polaków miało wygłoszone w styczniu 1918 roku w amerykańskim Kongresie orędzie prezydenta Thomasa Wilsona, w którym zaprezentował swój program pokojowy? Jego 13 punkt mówił o "stworzeniu niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową".

W 1916 roku Rosja była bardzo ważną stroną uczestniczącą  w I wojnie światowej. Wtedy trudno było sobie wyobrazić, że już za rok, latem 1917 roku kraj ten ulegnie wewnętrznej zapaści - tragicznej dla siebie, a szczęśliwej dla tych narodów, które jęczały pod jarzmem imperium Romanowów.

Ignacy Daszyński - socjalista, miał powiedzieć: "nie popieram rewolucji bolszewickiej, ale jedna rzecz jest najważniejsza. Rosji nie ma w tej wojnie". Rok 1917 to rok dwóch rewolucji: lutowej i październikowej.

W tamtym okresie polskie państwo organizowało się samodzielne, ale nie w sposób  niepodległy, Królestwo Polskie, dziedziczna  monarchia konstytucyjna  sprzymierzona z państwami centralnymi. Akt z  5 listopada  1916 roku, zwany aktem dwóch cesarzy - Wilhelma II i Franciszka Józefa, powołał organizm państwowy bez Galicji i zaboru pruskiego. Pomysłodawcy oczekiwali, że  zyskają tym ruchem nawet do miliona rekrutów do swoich zdziesiątkowanych armii. 10 listopada wrócił do Polski z więzienie w Magdeburgu Józef Piłsudski, Stworzona przez niego Polska Organizacja Wojskowa odegrała bardzo istotną rolę w odzyskaniu niepodległości.

Legiony Polskie stanowiły oddzielną formację Armii Austro-Węgierskiej. Początek dała im Pierwsza Kompania Kadrowa, sformowana w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. W 1918 roku Polska nie pojawiła się nagle, niepodległość sama z siebie nie wybuchła. Nie miał racji artysta kabaretowy, który na początku 1918 roku śpiewał "ni z tego, ni z owego będzie Polska na pierwszego". Natomiast tylko częściowo rację miał historyk i dyplomata Michał Sokolnicki pisząc, że "niepodległość to dzieło grupki szaleńców i jednego wielkiego człowieka". Okupanci powołali Tymczasową Radę Stanu jako reprezentację polskiego narodu - organ doradczy i opiniotwórczy niemieckiego gubernatora Hansa Hartwiga von Beselera. W jej składzie był Józef Piłsudski jako kierownik referatu wojskowego. 16 stycznia 1917 podporządkował on Radzie - Polską Organizację Wojskową

Polska została wywalczona w sposób krwawy, choć trudno było przypuszczać, że wszyscy zaborcy przegrają wojnę. Przecież dwa miliony polskich rekrutów walczyło w szeregach armii zaborczych w Wielkiej Wojnie.

Odzyskanie niepodległości oznaczało nowe wyzwania. Młode państwo Polskie zagrożone było radykalizacją mas politycznych. Aby mu przeciwdziałać państwo objęło opieką potrzebujących. Z politycznego awansu mogły cieszyć się także kobiety. - Jako czwarte w Europie dostały pełne prawa wyborcze, 10 lat przed Brytyjkami, 25 przed Francuzkami i blisko 50 lat przed Szwajcarkami

Czym była koncepcja Mitteleuropy? Prof. Andrzej Nowak tłumaczył też m.in. prognostyczne działania Józefa Piłsudskiego, który przewidział, że państwa centralne pokonają Rosję, a następnie ulegną mocarstwom zachodnim.

Jakie jeszcze państwo - poza Polską - odniosło korzyść z rewolucji październikowej? Jaką rolę w europejskim konflikcie odegrały Stany Zjednoczone i dlaczego na początku XX wieku nie miały silnej armii? Czy rewolucje w Rosji wywołały szok na zachodzie Europy? Oto są pytania nad którymi obecnie dalej pracują historycy. Skoro historia zatacza kręgi, ucząc się jej powinniśmy zawsze pamiętać, że należy swoją wywalczoną i odzyskaną  Niepodległość w pełni doceniać, chronić  i zachować  jej Odzyskanie  nie tylko dla siebie ale też dla przyszłych pokoleń.

Bronisław Brach